Bruselj smo (tudi) mi – Evropski semester

Evropska komisija je pred kratkim  objavila seznam priporočil za posamezne države članice v okviru Evropskega semestra. Na nacionalnih televizijskih programih so se odvile prenekatere razprave o tem, kaj priporočila pomenijo, kdo jih piše in kdo je odgovoren za njihovo izvajanje. Prevelikokrat je bilo slišati, da nam nacionalni reformni program piše, ali celo vsiljuje, Bruselj. Pa je to res?

Je naša država resnično nemočna napram vsemogočni Evropi? Nam priporočila za bolj vzdržne javne finance, obvladovanje korupcije in prestrukturiranje gospodarstva res škodijo?

Evropski semester je namreč neke vrste medsebojno spremljanje napredka. Države odprejo svoje nacionalne proračune in reformne programe v vpogled svojim partnerjem v Evropski uniji. Slednji dobijo priložnost, da s pomočjo ekspertov Evropske komisije, svetujejo in priporočajo glede na lastne izkušnje in prepričanja. Nobeni državi pa se reform ne vsiljuje, saj ima vsaka možnost sodelovati v razpravah na najvišji ravni in se, s svojo pravico veta*, postaviti zase.

Pregled priporočil Evropskega semestra 2014 za Slovenijo (vir: Predstavništvo EK v Sloveniji)

Preberi več “Bruselj smo (tudi) mi – Evropski semester”

Kako do novega predsednika Evropske komisije

V torek so se v Bruslju srečali voditelji vlad in držav EU, da bi začeli s postopkom izbire novega predsednika Evropske komisije. Trenutno, še vedno ni znano kdo bo nasledil Joseja Manuela Barrosa, ampak če bi sledili predvolilnim obljubam, bi to moral postati kandidat iz vrst Evropske ljudske stranke, nekdanji luksemburški premier in šef Evroskupine Jean-Claude Juncker. Večkrat smo v kampanji namreč slišali, da s svojim glasom odločamo tudi o bodočemu predsedniku Komisije. Ampak kot vedno so predvolilne obljube eno, resnica pa nekaj drugega. Tudi na evropski ravni ni nič drugače. Kako torej dejansko poteka izbor predsednika Komisije?
“Uradni” kandidati za predsednika EK (Vir fotografije: EurActiv)

Labirint z imenom Europa.eu

Evo. Pa sem že skoraj končal. Uvajanje v službi je v ciljni ravnini, čaka me samo še “praktičen” del v začetku tedna, potem pa bo šlo zares. Končno bi rad dodal. Nikakor se ni moj namen na tem mestu pritoževat čez uvajanje. Nasprotno. Ker sem rekel, da bom svoje zapise iz Bruslja namenil opisovanju svoje izkušnje bom z vami delil svoje ugotovitve in vtise iz uvajanja.
Zvesta spremljevalka preteklih dveh tednov – Europa.eu

Preberi več “Labirint z imenom Europa.eu”

ABCDEu – Evropski svet

Danes v Bruslju poteka vrh Evropskega sveta, na katerem se bodo sestali predsednice in predsedniki držav in vlad članic EU. Poleg njih na zasedanju sodelujejo tudi predsednik Evropskega sveta, predsednika Komisije in Parlamenta ter Visoki predstavnik Unije za zunanje odnose in varnostni politiko. Glede na dnevni red zasedanja, lahko članom Evropskega sveta pomaga po en minister iz države, predsedniku Komisije pa član Komisije. Predsednika Evropskega sveta izvolijo njegovi člani s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol z možnostjo ponovne izvolitve.

Palača Justus Lipsius – sedež Evropskega sveta (Vir: Evropska unija – Svet)

Preberi več “ABCDEu – Evropski svet”

ABCDEu – Zakonodajni postopek

Med vsakim plenarnim zasedanjem Evropski parlament sprejme številna zakonodajna besedila. Odločanje na plenarnem zasedanju predstavlja zgolj zaključno stopnjo sprejema zakonodaje. Zakonodajno besedilo je namreč pred tem prestalo že dolgotrajen postopek, ki se je začel na Evropski komisiji in nadaljeval v parlamentarnih odborih in na Svetu.
“Zakonodajni labirint” Evropske unije (Vir: Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Zakonodajni postopek”

ABCDEu – Svet

Svet (skupaj z Evropskim parlamentom) predstavlja zakonodajno vejo oblasti v EU. Obe instituciji namreč opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo.

Svet sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Vsaka država članica ima po enega člana na ministrski ravni, ki ima vsa pooblastila za prevzemanje obveznosti v imenu svoje vlade ter za glasovanje. Odločitve se v Svetu, razen ko Pogodba določa drugače, sprejemajo s kvalificirano večino.

Preberi več “ABCDEu – Svet”

ABCDEu – Evropski parlament

Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v EU, ki skupaj s Svetom predstavlja zakonodajno vejo oblasti Unije in opravlja zakonodajno ter proračunsko funkcijo. Če Komisija zastopa interese EU kot celote, Svet pa interese posameznih držav članic, Parlament zastopa interese vseh državljanov EU. Nanj imamo državljani tudi največ vpliva, saj je parlament odgovoren nam, saj poslance volimo mi. Čeprav v njem sedijo poslanci iz različnih držav EU, le-ti ne zastopajo interesov prebivalcev svoje države, temveč interese vseh državljanov EU.

Sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu (Vir: © Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Evropski parlament”

ABCDEu – Evropska komisija

Evropska komisija je tista institucija Evropske unije, ki skrbi za zastopanje interesov Evropske unije kot celote. Njene glavne naloge so skrb za uporabo ukrepov in Pogodb, ki jih sprejmejo institucije EU na podlagi le-teh, hkrati pa (skupaj s Sodiščem EU) skrbi da se pravo Unije pravilno uporablja. Funkcije, ki jih Komisija opravlja so, glede na Pogodbo o Evropski uniji (člen 17/1), usklajevalna, izvršilna in upravna funkcija. Poleg tega skrbi za izvrševanje proračuna, upravlja programe ter daje pobude za letno in večletno načrtovanje EU. Komisija je tudi edina institucija EU, ki lahko pripravi predlog zakonodajnega besedila in ga pošlje v zakonodajni postopek.
Stavba Berlaymont – Sedež Evropske komisije (Vir: Evropska unija 2013

Preberi več “ABCDEu – Evropska komisija”

ABCDEu – Institucije Evropske unije

Namen bloga ni samo predstavljanje in komentiranje aktualnega dogajanja v Evropski uniji, temveč tudi predstavitev osnov Unije. Na strani bomo tako (še posebej na začetku) redno objavljali prispevke, ki bodo sestavljali našo EUnciklopedijo. Začeli pa bomo pri osnovah njenega delovanja – njenih institucijah.
Ko govorimo o institucijah Evropske unije vsi najprej pomislimo na tiste, ki se največkrat pojavijo v medijih – Evropska komisija, Evropski parlament in Svet oz. Evropski svet. Vendar le-te niso edine.
Evropska četrt v Bruslju (Vir: Wikipedia.org)

Preberi več “ABCDEu – Institucije Evropske unije”