ABCDEu – Svet

Svet (skupaj z Evropskim parlamentom) predstavlja zakonodajno vejo oblasti v EU. Obe instituciji namreč opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo.

Svet sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Vsaka država članica ima po enega člana na ministrski ravni, ki ima vsa pooblastila za prevzemanje obveznosti v imenu svoje vlade ter za glasovanje. Odločitve se v Svetu, razen ko Pogodba določa drugače, sprejemajo s kvalificirano večino.

Svet zaseda v različnih sestavah, seznam katerih sprejme Evropski svet s kvalificirano večino. Trenutno svet zaseda v 10 različnih sestavah, in sicer:

  • Svet za splošne zadeve (GAC),
  • Svet za zunanje zadeve (FAC),
  • Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN),Sveta za pravosodje in notranje zadeve (JHA),
  • Svet za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO),
  • Svet za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave, vesolje),
  • Svet za promet, telekomunikacije in energijo (TTE),
  • Svet za kmetijstvo in ribištvo,
  • Svet za okolje, ter
  • Svet za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (EYC).
Zasedanj sveta se, po navadi, udeležujejo ministri iz posamezne države članice. Kateri izmed ministrov se bo zasedanja udeležil je odvisno od sestave Sveta. Ministri za promet se tako npr. udeležujejo Sveta za promet, telekomunikacije in energijo, tisti za notranje zadeve pa Sveta za pravosodje in notranje zadeve, itn. Sestavam Sveta (razen Svetu za zunanje zadeve, ki mu predseduje Visoki predstavnik za zunanje zadeve in obrambno politiko) predsedujejo predstavniki držav članic, glede na vrstni red predsedovanja, ki ga določi Evropski svet. Sestanke Sveta lahko skliče predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo enega od njegovih članov ali na zahtevo Komisije.
Zasedanje Sveta za splošne zadeve 11. marca 2013 (Vir: (c) Evropska unija 2013 – Svet EU)
Za pripravo gradiv za zasedanja Sveta skrbi Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ki ga sestavljajo veleposlaniki držav članic pri EU. Odbor je odgovoren tudi za izvajanje drugih nalog, ki mu jih dodeli Svet. Odbor lahko, če tako predvideva Poslovnik Sveta, sprejema postopkovne sklepe. Pri delu Svetu pomaga tudi generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.Zasedanja Sveta so praviloma sestavljena iz dveh delov. Del kjer potekajo posvetovanja in glasovanja o različnih osnutkih zakonodajnih besedil so praviloma javna, del kjer potekajo dejavnosti, ki niso zakonodajne pa ne.

3 razmišljanja o “ABCDEu – Svet”

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: