Bruselj kliče. Dobesedno!

Torek pred dvema tednoma. Zazvoni telefon. Neznana številka. Začetek kot se spodobi za kako dobro grozljivko. Ampak na drugi strani “žice” sploh ni bilo nobenega grozljivega glasu. Nasprotno. Prijazen ženski glas mi je dejal: “Pred časom ste se prijavili za službo pri nas. Bi vas še vedno zanimalo?” Mislim, da nista minili niti dve sekundi, ko sem tako rekoč brez pomisleka izstrelil: “Seveda!!!”

Preberi več “Bruselj kliče. Dobesedno!”

Teden v EU – 27. maj do 2. junij 2013

Pred poslanci, komisarji in evropskimi ministri je pester teden. Po strasbourškem tednu (več o njem lahko preberet tukaj), se bodo poslanci v Bruslju sestali v okviru parlamentarnih odborov. Trenutno stanje v Libiji, reforma bančnega sektorja in bančna unija, proračun za leto 2014 ter predstavitev litvanskega predsedstva so samo nekatere izmed tematik, ki bodo zaposlovale poslance. V Bruselj prihajajo tudi zunanji ministri in ministri pristojni za področje enotnega trga ter raziskave, ki se bodo sestali v okviru Sveta za zunanje zadeve (v ponedeljek in torek) in Sveta za konkurenčnost (sreda in četrtek). S konkurenčnostjo bo povezana tudi sreda, ko bo Komisija predstavila ekonomska priporočila za vsako državo članico posebej.
Vir: Evropska unija 2013 – Evropski parlament

Preberi več “Teden v EU – 27. maj do 2. junij 2013”

Majsko plenarno zasedanje Parlamenta

Včeraj se je v Strasbourgu zaključilo majsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Davčne utaje, bančna unija, Evropski svet, širitev na zahodni Balkan in vseevropska zaščita žrtev kaznivih dejanj so bile le nekatere zadeve, ki so bile na dnevnem redu poslancev. Med drugim so parlamentarci tudi potrdili datum naslednjih evropskih volitev, ki bodo po vsej EU potekale med 22. in 25. majem 2014 (v Sloveniji 25. maja).

Preberi več “Majsko plenarno zasedanje Parlamenta”

Evropski svet, Bruselj, 22. 05. 2013

Na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju, je bilo v središču razprav voditeljev držav članic davčna politika: izboljšati učinkovitost pobiranja davkov in reševanje problema davčnih goljufij in davčnih utaj, z namenom okrepiti proračunsko naravnanost držav članic, poglobiti notranji trg po zagonu rasti, zaposlovanja in konkurenčnost.
Druge teme dnevnefa reda: energetika in prizadevanje EU za spodbujanje rasti in ustvarjanja novih delovnih mest in konkurenčnosti.
Evropski svet se je seznanil tudi z delom v zvezi s poglobitvijo ekonomske in monetarne unije.
Vir: Evropski svet, 2013

Preberi več “Evropski svet, Bruselj, 22. 05. 2013”

ABCDEu – Evropski svet

Danes v Bruslju poteka vrh Evropskega sveta, na katerem se bodo sestali predsednice in predsedniki držav in vlad članic EU. Poleg njih na zasedanju sodelujejo tudi predsednik Evropskega sveta, predsednika Komisije in Parlamenta ter Visoki predstavnik Unije za zunanje odnose in varnostni politiko. Glede na dnevni red zasedanja, lahko članom Evropskega sveta pomaga po en minister iz države, predsedniku Komisije pa član Komisije. Predsednika Evropskega sveta izvolijo njegovi člani s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol z možnostjo ponovne izvolitve.

Palača Justus Lipsius – sedež Evropskega sveta (Vir: Evropska unija – Svet)

Preberi več “ABCDEu – Evropski svet”

ABCDEu – Zakonodajni postopek

Med vsakim plenarnim zasedanjem Evropski parlament sprejme številna zakonodajna besedila. Odločanje na plenarnem zasedanju predstavlja zgolj zaključno stopnjo sprejema zakonodaje. Zakonodajno besedilo je namreč pred tem prestalo že dolgotrajen postopek, ki se je začel na Evropski komisiji in nadaljeval v parlamentarnih odborih in na Svetu.
“Zakonodajni labirint” Evropske unije (Vir: Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Zakonodajni postopek”

ABCDEu – Svet

Svet (skupaj z Evropskim parlamentom) predstavlja zakonodajno vejo oblasti v EU. Obe instituciji namreč opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo.

Svet sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Vsaka država članica ima po enega člana na ministrski ravni, ki ima vsa pooblastila za prevzemanje obveznosti v imenu svoje vlade ter za glasovanje. Odločitve se v Svetu, razen ko Pogodba določa drugače, sprejemajo s kvalificirano večino.

Preberi več “ABCDEu – Svet”

Teden v EU – 20. do 26. maj 2013

Teden pred nami bo pester. Poslanci se selijo v Strasbourg, kjer se bodo sestali na rednem majskem plenarnem zasedanju, ki bo trajalo do četrtka. V sredo se bodo v Bruslju sestali voditelji držav članic na zasedanju Evropskega sveta, kjer bo največ časa namenjenega razpravam o zagotavljanju novih delovnih mest in večanju konkurenčnosti v EU, še posebej v energetskem sektorju. V četrtek pa bodo v Bruslju predstavili tudi poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za leto 2012.
Vir: Evropska unija 2011 – Evropski parlament

ABCDEu – Evropski parlament

Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v EU, ki skupaj s Svetom predstavlja zakonodajno vejo oblasti Unije in opravlja zakonodajno ter proračunsko funkcijo. Če Komisija zastopa interese EU kot celote, Svet pa interese posameznih držav članic, Parlament zastopa interese vseh državljanov EU. Nanj imamo državljani tudi največ vpliva, saj je parlament odgovoren nam, saj poslance volimo mi. Čeprav v njem sedijo poslanci iz različnih držav EU, le-ti ne zastopajo interesov prebivalcev svoje države, temveč interese vseh državljanov EU.

Sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu (Vir: © Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Evropski parlament”