ABCDEu – Evropski svet

Danes v Bruslju poteka vrh Evropskega sveta, na katerem se bodo sestali predsednice in predsedniki držav in vlad članic EU. Poleg njih na zasedanju sodelujejo tudi predsednik Evropskega sveta, predsednika Komisije in Parlamenta ter Visoki predstavnik Unije za zunanje odnose in varnostni politiko. Glede na dnevni red zasedanja, lahko članom Evropskega sveta pomaga po en minister iz države, predsedniku Komisije pa član Komisije. Predsednika Evropskega sveta izvolijo njegovi člani s kvalificirano večino za dobo dveh let in pol z možnostjo ponovne izvolitve.

Palača Justus Lipsius – sedež Evropskega sveta (Vir: Evropska unija – Svet)

Glavne naloge Evropskega sveta so:

  •  predsedovanje Evropskemu svetu ter njegovo vodenje,
  • skrb za pripravo in kontinuiteto dela Evropskega sveta – pri tem sodeluje s predsednikom Komisije in sledi delu Sveta za splošne zadeve
  • prizadevanje za krepitev povezanosti in soglasja v Evropskem svetu, ter
  • priprava in predložitev poročila Evropskemu parlamentu po vsakem zasedanju Evropskega sveta.
Pri zadevah, ki se nanašajo na SZVP predsednik predstavlja EU navzven na svoji ravni ter pri tem ne posega v pooblastila, ki jih ima na tem področju Visoki predstavnik.
Zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. marca 2013 (Vir: Evropski svet 2013)
Evropski svet se sestaja na rednih in izrednih zasedanjih. Redna zasedanja so na sporedu dvakrat tekom vsakega polletja. Če razmere to zahtevajo pa lahko predsednik skliče izredno zasedanje. Odločitve sprejema soglasno. Pri sprejemanju Sklepa o določitvi seznama sestav Sveta (z izjemo Sveta za splošne zadeve in Sveta za zunanje zadeve) ter Sklepa o predsedovanju sestavam Sveta (z izjemo Sveta za zunanje zadeve) Evropski svet odloča s kvalificirano večino. O postopkovnih vprašanjih in sprejetju poslovnika pa odloča z navadno večino.
Pri njegovem delu mu pomaga generalni sekretariat Sveta. Evropski svet ne opravlja nobene zakonodajne funkcije, temveč zgolj usmerja in spodbuja delo EU saj opredeljuje splošne politične usmeritve ter prednostne cilje, ki naj bi jih EU dosegla.
Beseda “svet” je zelo pogosta pri poimenovanju organov in organizacij. V Evropi tako poznamo kar tri različne institucije oz. organizacije, ki imajo v svojem imenu besedo “svet” v povezavi z izpeljankami besede “Evropa”. Poleg pravkar predstavljenega Evropskega sveta smo o drugem, Svetu EU, že pisali. Poleg teh dveh “Svetov”, ki sta instituciji EU, pa poznamo še Svet Evrope, ki z EU nima nobene povezave.
Palača Evrope v Strasbourgu – Sedež Sveta Evrope (Vir: Svet Evrope)
Svet Evrope je samostojna mednarodna organizacija s sedežem v Strasbourgu, v neposredni bližini Evropskega parlamenta. Svet Evrope je bila prva mednarodna organizacija, ki je nastala na pogorišču druge svetovne vojne z namenom povezovanja in sodelovanja med evropskimi državami. Ustanovljena je bila 5. maja 1949. Od začetnih 10 članic se je njeno članstvo do danes razširilo na 47 držav. Njen največji dosežek je vsekakor priprava in sprejetje Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki jo mora ratificirati vsaka država, ki želi postati njena članica. Temeljno področje delovanja Sveta Evrope je zaščita človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. pod njegovo okrilje spada tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.

2 razmišljanji o “ABCDEu – Evropski svet”

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: