Time to re-introduce creativity in our EU

Just like every other year, since I was about 16 years old, the days leading to Europe Day make me think about the European integration, how we’re doing as Europeans, what I wish for the future, and how this fits with what I see happening around me. I re-read the Shuman declaration this year.

And more than ever, this quote seems appropriate for the occasion of 9 May 2020: “World peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it.”

Preberi več “Time to re-introduce creativity in our EU”

Čas je, da postane naša EU spet kreativna

Vsako leto, najverjetneje tam od okoli mojega 16. rojstnega dne dalje, v dnevih, ki vodijo do Dneva Evrope, razmišljam. O evropski integraciji, o tem, kako nam gre kot Evropejcem, kaj si želim v prihodnosti in kako se ta prihodnost sklada s stvarmi, ki jih opažam v vsakdanjem življenju. Letos sem ponovno prebrala Schumanovo deklaracijo.

V njej sem našla citat, ki se zdi še kako primeren za letošnji koronakrizni kontekst: “Svetovnega miru ni mogoče varovati brez ustvarjalnih prizadevanj, ki bi bila sorazmerna z nevarnostmi, ki mu grozijo.”

Preberi več “Čas je, da postane naša EU spet kreativna”