ABCDEu – Evropska komisija

Evropska komisija je tista institucija Evropske unije, ki skrbi za zastopanje interesov Evropske unije kot celote. Njene glavne naloge so skrb za uporabo ukrepov in Pogodb, ki jih sprejmejo institucije EU na podlagi le-teh, hkrati pa (skupaj s Sodiščem EU) skrbi da se pravo Unije pravilno uporablja. Funkcije, ki jih Komisija opravlja so, glede na Pogodbo o Evropski uniji (člen 17/1), usklajevalna, izvršilna in upravna funkcija. Poleg tega skrbi za izvrševanje proračuna, upravlja programe ter daje pobude za letno in večletno načrtovanje EU. Komisija je tudi edina institucija EU, ki lahko pripravi predlog zakonodajnega besedila in ga pošlje v zakonodajni postopek.
Stavba Berlaymont – Sedež Evropske komisije (Vir: Evropska unija 2013

Če torej zelo poenostavimo lahko rečemo, da Evropska komisija predstavlja neke vrste »evropsko vlado«, ki pa ima pristojnosti samo na tistih področjih, ki jih določajo ustanovitvene pogodbe (trenutno Lizbonska pogodba oz. PEU in PDEU).

Glede na to, da Komisija zastopa interese EU mora biti pri svojem delu popolnoma neodvisna od držav članic. Njeni člani tako ne smejo ne zahtevati, ne sprejemati navodil od nobene vlade, institucije, organa, urada ali agencije (člen 17/3 PEU).

Evropska komisija 2009-2014 (Vir. Evropska unija 2010)

Komisijo v trenutni sestavi sestavlja 27 članov, po en državljan iz vsake države članice torej (ki pa ne zastopa interesov svoje države članice, temveč EU kot celote). Od 1. novembra 2014 pa bo lahko število članov Komisije enako dvema tretjinama števila držav članic.Mandat Komisije traja pet let. Kandidata za predsednika Komisije, po opravljenih posvetovanjih, predlaga Evropski svet s kvalificirano večino, Evropski parlament pa nato tega kandidata izvoli z (absolutno) večino svojih članov.

Svet nato v soglasju z izvoljenim predsednikom Komisije pripravi in sprejme še seznam ostalih članov Komisije. Predlagani člani za komisarje morajo nato še prestati zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki nato na plenarnem zasedanju potrdi ali zavrne celotno Komisijo. Zadnjo besedo pri imenovanju Komisije ima Evropski svet, ki mora s kvalificirano večino celotno Komisijo dokončno potrditi.

Predsednik Komisije Barroso nastopa pred evropskimi poslanci (Vir. © Evropska unija 2012 – Evropski parlament)
Kljub temu, da je velikokrat slišati, da je Evropska komisija pri svojem delu “nedemokratična” oz. da za svoje delo ni odgovorna nobenemu, to vsekakor ne drži. Tako kot vsaka nacionalna vlada je za svoje delo odgovorna parlamentu – torej v tem primeru Evropskemu parlamentu, ki ji lahko tudi izglasuje nezaupnico. Predlog nezaupnice je izglasovan če zanjo glasujeta dve tretjini prisotnih poslancev. V primeru izglasovane nezaupnice mora odstopiti celotna Komisija. Nezaupnice ni mogoče izglasovati samo enemu članu Komisije. Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je eden izmed podpredsednikov Komisije, v primeru izglasovane nezaupnice odstopi zgolj s funkcije, ki jo opravlja v Komisiji.

Poseben položaj Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko izhaja namreč iz dejstva, da poleg funkcije podpredsednika Komisije (kjer je odgovoren za njene obveznosti na področju zunanjih odnosov ter za usklajevanje vseh ostalih vidikov zunanjega delovanja EU) opravlja tudi funkcijo predsedujočega Svetu za zunanje zadeve. Imenuje ga Evropski svet s kvalificirano večino glasov.

One thought on “ABCDEu – Evropska komisija”

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: