Monsieur Juncker, an EU army could never be NATO.

On Monday, the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, surprised by a statement that the European Union should respond to the growing aggressiveness of Russia by uniting the military capabilities of its Member States based on the model of NATO. According to Juncker, a man dedicated to further integration of European countries, the EU can at this time no longer remain credible if we are not willing to make sure that we can protect our values by an armed force. Reactions of Member States were varied. But, can we imagine that one day there may be a future in which the European Union will be defended by soldiers with blue and gold flags on their uniforms? Perhaps. At the moment, when Putin’s Russia is increasingly flexing its muscles, and the Islamist regime  of Daesh is becoming increasingly widespread in the Middle East, it could be a right time for EU Member States to move forward and unite their troops under one roof.

One question remains, however. Would an EU army, modeled on NATO be the best solution?

opening_ceremony_kicks_off_eufor_exercise_quick_response_2013_3_20130416_1250137109
Source: euforbih.org

 

Preberi več “Monsieur Juncker, an EU army could never be NATO.”

Gospod Juncker, EU vojska nikoli ne bo NATO

V ponedeljek je predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker, presenetil z izjavo, da bi morala Evropska unija kot odgovor na vse večjo agresivnost Rusije združiti svoje vojaške zmogljivosti po vzoru NATA. Po mnenju Junckerja, znanega podpornika nadaljnjih integracij evropskih držav, namreč v očeh našega sosedstva v tem času ne moremo več ostati kredibilni, če svojih vrednot ne bomo znali braniti s pomočjo skupnih oboroženih sil. Reakcije držav članic so bile precej burne in hkrati zadržane. Vendar, ali bi nekoč lahko obstajala prihodnost, ko bi Evropsko unijo branili vojaki z modro-zlatimi zastavicami na uniformah? Morda bi v trenutnih razmerah, ko putinova Rusija vedno bolj kaže mišice, in ko se islamski režim Daesh vse bolj širi na Bližnjem vzhodu, bil pravi čas, da države EU naredijo korak naprej in združijo svoje vojake pod skupno streho?

Vendar, ali je model NATA resnično najprimernejši?

opening_ceremony_kicks_off_eufor_exercise_quick_response_2013_3_20130416_1250137109
Vir: euforbih.org

 

Preberi več “Gospod Juncker, EU vojska nikoli ne bo NATO”