Prost pretok oseb – temeljna pravica ali “luksuz”?

Prost pretok oseb (oz. delavcev) je star vsaj toliko kolikor je staro evropsko povezovanje in predstavlja eno izmed štirih svoboščin na katerih temelji EU. Nabor pravic in možnosti se je skozi leta, še posebej ob pomoči sodb in razlag Sodišča EU, širil in danes nam ta pravica omogoča, da se lahko preselimo v katerokoli državo EU, tam živimo in delamo. Ko se sprašujemo kaj nam je EU prinesla, lahko brez težav rečemo, da je prost pretok državljanov Unije eden izmed pomembnejših dosežkov. Tako pomemben, da se nam zdi nekaj povsem samoumevnega. Žal pa poteze nekaterih držav (še posebej Velike Britanije, ki bi rada omejila prost pretok državljanov EU) kažejo, da tudi če se nam nekaj zdi samoumevno, si je neprestano treba prizadevati, da takšno tudi ostane.

free-movement
(Vir: Evropska unija 2014)

Preberi več “Prost pretok oseb – temeljna pravica ali “luksuz”?”

Free movement of persons – fundamental right or privilege?

The free movement of persons (or workers) is at least as old as the process of European integration and represents one of the four fundamental rights on which the EU is based. The range of rights expanded through the years, specially via the EU Court rulings, and today we are allowed to move, live and work in any EU country. When we are asking ourselves what the EU has done to/for us, we can without any doubt say that the free movement of its citizens is one of the most important achievements of the EU. In fact it is so important, that we consider it as granted. Unfortunately, actions from some countries (particularly those of the UK who wants to limit the free movement of EU citizens) show that even if something is considered as granted, we have to keep working to maintain it.

free-movement
(Source: European Union 2014)

Preberi več “Free movement of persons – fundamental right or privilege?”