Europe’s waiting room

This year marks the 11th anniversary of the big “Eastern enlargement” when 10 countries from Central and Eastern Europe, who have in common an undemocratic past, become part of the EU. The “Big Bang” enlargement has been followed by two smaller ones, with the last in 2013, when Croatia joined. After the 2004 enlargement, some were talking about an “enlargement fatigue”, which is apparently still persisting. Even if there are still some countries in the waiting room, the enlargement is on hold for at least the next 5 years. Can this be considered still as a simpton of the “fatigue” or an actual stop?

Vir: (c) Evropska komisija
Source: (c) European Commission

Preberi več “Europe’s waiting room”

Čakalnica za v Evropo

Letos mineva 11 let od velike “šritive na Vzhod”, ko je EU medse sprejela 10 držav Srednje in Vzhodne Evrope, ki jim je bil skupni imenovalec nedemokratičen režim. “Big bang” širitvi sta nato sledili še dve manjši, nazadnje leta 2013, ko je k Uniji pristopila naša južna soseda. Že po šritivi leta 2004 je bilo govora o širitveni utrujenosti, ki pa očitno še kar traja. Kljub temu, da je v čakalnici še kar nekaj držav, širitev stoji, prav tako pa naj bi stala tudi naslednjih pet let. Gre pri tem za “širitveno utrujenost” ali za dejansko ustavitev?

Vir: (c) Evropska komisija
Vir: (c) Evropska komisija

Preberi več “Čakalnica za v Evropo”