ABCDEu – Zakonodajni postopek

Med vsakim plenarnim zasedanjem Evropski parlament sprejme številna zakonodajna besedila. Odločanje na plenarnem zasedanju predstavlja zgolj zaključno stopnjo sprejema zakonodaje. Zakonodajno besedilo je namreč pred tem prestalo že dolgotrajen postopek, ki se je začel na Evropski komisiji in nadaljeval v parlamentarnih odborih in na Svetu.
“Zakonodajni labirint” Evropske unije (Vir: Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Zakonodajni postopek”

ABCDEu – Svet

Svet (skupaj z Evropskim parlamentom) predstavlja zakonodajno vejo oblasti v EU. Obe instituciji namreč opravljata zakonodajno in proračunsko funkcijo.

Svet sestavljajo predstavniki vseh držav članic. Vsaka država članica ima po enega člana na ministrski ravni, ki ima vsa pooblastila za prevzemanje obveznosti v imenu svoje vlade ter za glasovanje. Odločitve se v Svetu, razen ko Pogodba določa drugače, sprejemajo s kvalificirano večino.

Preberi več “ABCDEu – Svet”

Teden v EU – 20. do 26. maj 2013

Teden pred nami bo pester. Poslanci se selijo v Strasbourg, kjer se bodo sestali na rednem majskem plenarnem zasedanju, ki bo trajalo do četrtka. V sredo se bodo v Bruslju sestali voditelji držav članic na zasedanju Evropskega sveta, kjer bo največ časa namenjenega razpravam o zagotavljanju novih delovnih mest in večanju konkurenčnosti v EU, še posebej v energetskem sektorju. V četrtek pa bodo v Bruslju predstavili tudi poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) za leto 2012.
Vir: Evropska unija 2011 – Evropski parlament

ABCDEu – Evropski parlament

Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v EU, ki skupaj s Svetom predstavlja zakonodajno vejo oblasti Unije in opravlja zakonodajno ter proračunsko funkcijo. Če Komisija zastopa interese EU kot celote, Svet pa interese posameznih držav članic, Parlament zastopa interese vseh državljanov EU. Nanj imamo državljani tudi največ vpliva, saj je parlament odgovoren nam, saj poslance volimo mi. Čeprav v njem sedijo poslanci iz različnih držav EU, le-ti ne zastopajo interesov prebivalcev svoje države, temveč interese vseh državljanov EU.

Sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu (Vir: © Evropska unija 2013 – Evropski parlament)

Preberi več “ABCDEu – Evropski parlament”

ABCDEu – Evropska komisija

Evropska komisija je tista institucija Evropske unije, ki skrbi za zastopanje interesov Evropske unije kot celote. Njene glavne naloge so skrb za uporabo ukrepov in Pogodb, ki jih sprejmejo institucije EU na podlagi le-teh, hkrati pa (skupaj s Sodiščem EU) skrbi da se pravo Unije pravilno uporablja. Funkcije, ki jih Komisija opravlja so, glede na Pogodbo o Evropski uniji (člen 17/1), usklajevalna, izvršilna in upravna funkcija. Poleg tega skrbi za izvrševanje proračuna, upravlja programe ter daje pobude za letno in večletno načrtovanje EU. Komisija je tudi edina institucija EU, ki lahko pripravi predlog zakonodajnega besedila in ga pošlje v zakonodajni postopek.
Stavba Berlaymont – Sedež Evropske komisije (Vir: Evropska unija 2013

Preberi več “ABCDEu – Evropska komisija”

ABCDEu – Institucije Evropske unije

Namen bloga ni samo predstavljanje in komentiranje aktualnega dogajanja v Evropski uniji, temveč tudi predstavitev osnov Unije. Na strani bomo tako (še posebej na začetku) redno objavljali prispevke, ki bodo sestavljali našo EUnciklopedijo. Začeli pa bomo pri osnovah njenega delovanja – njenih institucijah.
Ko govorimo o institucijah Evropske unije vsi najprej pomislimo na tiste, ki se največkrat pojavijo v medijih – Evropska komisija, Evropski parlament in Svet oz. Evropski svet. Vendar le-te niso edine.
Evropska četrt v Bruslju (Vir: Wikipedia.org)

Preberi več “ABCDEu – Institucije Evropske unije”

Teden v EU – 13. do 19. maj 2013

Pred vami je prvi pregled dogodkov, ki se bodo v evropskih institucijah zvrstile v prihajajočem tednu. Objavljali ga bomo redno vsako nedeljo, da boste lahko na tekočem z dogajanjem v evropskih institucijah. Ta teden se bo v Bruslju sestal Svet v treh različnih sestavah. Ministri držav članic, pristojni za posamezna področja, bodo med drugim razpravljali o reformi skupne kmetijske in ribiške politike, odločali o naslednjih korakih pri ustanavljanju bančne unije ter sprejeli odločitve glede izboljšanja položaja mladih znotraj EU. V luči priprav na plenarno zasedanje Parlamenta, ki bo v Strasbourgu potekalo med 20. in 23. majem, pa se bodo poslanci v prihajajočem tednu sestali na zasedanjih parlamentarnih odborov in političnih skupin.

Vir: Evropska unija 2012 – Evropski parlament

Preberi več “Teden v EU – 13. do 19. maj 2013”

Komisija predlagala podpis pogodbe o trgovanju z orožjem

Evropska komisija je 8. maja državam članicam predlagala podpis pogodbe o mednarodni trgovini s konvencionalnim orožjem (Arms Trade Treaty – ATT).

Cilj pogodbe, ki je bila aprila letos že sprejeta v Generalni skupščini ZN, je trgovino z orožjem narediti bolj odgovorno, kar naj bi bilo doseženo predvsem s postavljanjem višjih mednarodnih standardov za uvoz, izvoz in transport orožja.

S podpisom in ratifikacijo ATT bi EU in njene države članice pripomogle k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, učikovitejši pa bi bil tudi boj proti nezakoniti trgovini z orožjem.

Več o pogodbi in predlogu na: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/att/index_en.htm.

Teden Evrope 2013

V okviru Tedna Evrope, ki ga obeležujemo med 7. in 11. majem, se v središčih slovenskih mest odvijajo številne prireditve, namenjene aktivnemu državljanstvu, kulturi, razširjanju informacij v zvezi z EU in preprosto – druženju. V ta namen so potekali številni interaktivni dogodki in Filmski teden Evrope 2013.
V Mariboru je bil poudarek na pravicah in priložnostih, ki jih evropskim državljanom prinaša prost pretok ljudi, pri čemer je bila najbolj vzpostavljena mobilnost mladih. Celjani so vrteli Kolo sreče in z njegovo pomočjo širili svoje znanje o EU. V Ljubljani so mimoidoči prav tako spoznavali evropsko državljanstvo, pri tem pa jih je zanimala predvsem pravica do dela v EU in izobraževanje v njenih državah članicah. Prav tako so potekale številne okrogle mize ter razstave.
Prireditve ob Dnevu Evrope so potekale tudi v Slovenj Gradcu, če se podvizate pa še ujamete prireditve, ki jih bo 11. maja gostila Nova Gorica!

EU smo tudi mi!

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik, se je v okviru niza Dialogov z državljani in v okviru evropskega leta državljanov na dan Evrope, udeležil interaktivne razprave in poslušal mnenja ljudi o tem, v kakšni Evropi želijo živeti in kaj pričakujejo od prihodnosti EU.

Teme v središču razprave so bile iz področja okolja, gospodarstva, možnosti zaposlovanja mladih pravice državljanov EU in prihodnost Unije. V razpravo je bila vključena publika, sestavljena iz različnih profilov državljank in državljanov, kateri so lahko postavljali direktna vprašanja, možnost pa so dobili tudi neprisotni, ki so s pomočjo »Twitterja« prav tako podajali svoje argumenti in tudi zastavljali vprašanja.
Vir: Evropska komisija 2013

Preberi več “EU smo tudi mi!”